Konfiguracja poczty

Do obsługi poczty można użyć jednego z wielu dostępnych programów pocztowych, lub też wykorzystać przeglądarkę internetową. W przypadku korzystania z programów pocztowych (Thunderbird, The Bat, Outlook), poczta z serwera jest kopiowana na lokalny komputer i dostępna nawet przy braku połączenia z Internetem. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej (Firefox, Mozilla, Opera, Internet Explorer), poczta jest przechowywana na serwerze i dostępna tylko przy połączeniu z Internetem.
Z pośród dostępnych programów pocztowych, szczególnie polecamy program Thunderbird, dostępny za darmo ze strony http://www.mozilla-europe.org/pl/products/thunderbird/.

 • Odbieranie poczty

  Protokół: POP3 (port 110) lub POP3S (port 995)
  Serwer: ssl.srv.pl

  Jako nazwę użytkownika należy podać pełny adres email. W celu podniesienia bezpieczeństwa, wskazane jest użycie protokołu POP3S. W programach pocztowych wymaga to zaznaczenia opcji:
  [X] Serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia

    Opis konfiguracji poczty w programie Mozilla Thunderbird
    Opis konfiguracji poczty w programie Outlook Express 6

 • Wysyłanie poczty

  Protokół: SMTP (port 25 lub 587)
  Serwer: ssl.srv.pl

  Serwer wymaga autoryzacji SMTP AUTH. W programie pocztowym należy zaznaczyć opcję:
  [X] Serwer wymaga uwierzytelnienia.
  Nazwa użytkownika i hasło jest takie samo jak dla odbioru poczty.
  Dla podniesienia bezpieczeństwa, wskazane jest użycie szyfrowania. W programach pocztowych wymaga to zaznaczenia opcji:
  [X] Serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia
  lub wybrania szyfrowania SSL/TLS.
  Uwaga! Od grudnia 2009, TP SA zablokowała możliwość wysyłania poczty przez port 25. (Informacja TP SA)
  W związku z tym, użytkownicy Neostrady i innych usług dostępowych TP SA, powinni zmienić standardowy port SMTP z 25 na 587.